Bieżące wiadomości

UWAGA! Odczyt energii elektrycznej.

W dniach od 18 do 20 czerwca 2021 r. będzie zbierana opłata za zużycie energii elektrycznej.
Z odczytanym stanem licznika proszę przyjść na działkę nr 240 w celu dokonania wpłaty za zużytą energię za dowodem wpłaty „KP”.

Opłaty za użytkowanie działek w roku 2021 będą pobieranew formiezaliczkido momentu przeprowadzenia zebrania sprawozdawczego w celu prawidłowego funkcjonowania ogrodu.

Tabela aktualnych opłat znajduje się tu: Wykaz opłat ROD Złocień w 2021

Załączniki:
Pobierz plik (polecenie-przelewu_ROD_ZLOCIEN.xls)Polecenie przelewu 2021 rok[Polecenie przelewu 2021 rok]172 kB

UWAGA! Odczyt energii elektrycznej.
W dniach od piątku 11.09.2020 do niedzieli 13.09.2020 będzie zbierana opłata za zużycie energii elektrycznej.
Z odczytanym stanem licznika proszę przyjść na działkę nr 240 w celu dokonania wpłaty za zużytą energię za dowodem wpłaty „KP”.

W 2020 roku, do czasu zwołania walnego zebrania członków ROD "Złocień", obowiązuje rata wpłaty za 2020 r. w wysokości rocznej opłaty w 2019 r.

Tabela aktualnych opłat znajduje się tu: Wykaz opłat ROD Złocień w 2019 i w 2020

Załączniki:
Pobierz plik (polecenie-przelewu_ROD_ZLOCIEN.xls)Polecenie przelewu[Wzór]77 kB

 INFORMACJA DLA DZIAŁKOWCÓW 

Zarząd ROD Złocień informuje, że w związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju oraz na podstawie Uchwały Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu (uchwała nr 34/2020), przesunięto termin walnego zebrania ROD na czas do 31 lipca 2020 roku.

Zarząd ROD „Złocień” organizuje spotkanie integracyjne działkowców naszego Ogrodu w sobotę 14 września 2019 r. o godz. 16:00 na działce nr  224 przy alei „Tujowej”.

W dniach od piątku 13 września do niedzieli 15 września 2019 r. będzie zbierana opłata za zużycie energii elektrycznej.
Z odczytanym stanem licznika proszę przyjść na działkę nr 240 w celu dokonania wpłaty za zużytą energię i otrzymania dowodu wpłaty „KP”.

ROD Złocień, wspólnie z ogrodem „GAIK”, w sobotę, 8 czerwca 2019 r., organizuje „Dzień Dziecka”. Zabawy i konkursy dobywać się będą na parkingu przy ogrodzie „GAIK” oraz przy świetlicy tego ogrodu w godzinach 15:00 do 20:00.

W dniach od 14 do 16 czerwca 2019 r. będzie zbierana opłata za zużycie energii elektrycznej.
Z odczytanym stanem licznika proszę przyjść na działkę nr 240 w celu dokonania wpłaty za zużytą energię za dowodem wpłaty „KP”.

Zgodnie z uchwałami zebrania sprawozdawczego informujemy, że w miesiącu maju 2019 r. będą zbierane opłaty za użytkowanie działki.
Zarząd ROD im „ZŁOCIEŃ” informuje że, z powodu remontu biura składki zbierane będą na działce nr 126 w następujących dniach i godzinach:
- 18.05.2019 (sobota) w godzinach  11.00 - 13.00  oraz 16.00 – 18.00
- 22.05.2019 (środa)   w godzinach  16.00 – 18.00
- 25.05.2019 (sobota) w godzinach  11.30 – 13.00
- 29.05.2019 (środa)   w godzinach  16.00 – 18.00

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze ROD „Złocień” w Rawiczu, obradujące 9 maja 2019 r., w wyniku przeprowadzonego głosowania wybrało skład organów ROD PZD  w Ogrodzie ZŁOCIEŃ.

OGŁOSZENIE!

W zwiąku z tym, że na pierwszym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym nie doszlo do powaołania składu Zarządu ROD "Złocień", 9 maja 2019 r., w Klubie Neptun, o godz. 16.30 odbędzie się drugie zebranie sprawozdawczo-wyborcze działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Złocień".

OGŁOSZENIE!

11 kwietnia 2019 r., w Klubie Neptun, o godz. 16.30 odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Złocień".